De kunstenaar


Draden hebben mij altijd geïnspireerd. Ik gaf ooit les in textiele werkvormen aan enkele Haagse scholen. Na een vierjarige Kantopleiding ben ik me gaan toeleggen op ruimtelijke objecten, zowel hangende als staande, waarbij de technische aspecten een belangrijke rol spelen.

Mijn objecten werden in de loop van de jaren steeds groter en ruimtelijker. Al experimenterend kwam ik erachter dat kleuren een nieuwe dimensie aan het object geven.

Ik wil de kunstliefhebber de schoonheid van draden laten zien en zijn of haar fantasie prikkelen.